| contact  |  home

Projectenboek
   
Turnhal Dijsselbloem
Geactualiseerd op 11 september 2017

Nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem met gymzaal en turnvoorziening.


1 tot 1 van 3 records
vorige123volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Leefbaarheid en Wonen
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg en schoolbestuur Lucas Onderwijs
Projectleider Kerensa Weemstra    
Projectkarakteristiek
Projectfase Ontwerpfase Ruimtelijke procedure Gestart
Einddatum 2018 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling juni 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Door de gemeenteraad is in juni 2015 krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem. De vervangende nieuwbouw voor basisschool de Dijsselbloem wordt gecombineerd met een gymzaal en een turnvoorziening op de locatie Delflandlaan te Voorburg.

De gemeente is bouwheer van de turnvoorziening en de gymzaal. Lucas onderwijs is bouwheer van de school. Door de samenwerking in één gebouw willen de gemeente, de school en de turnverenigingen een verbinding creëren tussen school, thuis en (leef) omgeving. Kinderen moeten naar goede scholen in goede gebouwen kunnen gaan en de gemeente wil haar inwoners stimuleren om te bewegen en te sporten.

De gemeente en schoolbestuur Lucas Onderwijs willen dat in de zomer van 2018 deze nieuwe huisvesting gereed is.

De presentatiefilm "Dijsselbloem met turnhal" kunt u vinden op youtubekanaal: https://www.youtube.com/watch?v=_diuTrS5Kxc


Stand van zaken

De toekomstige gebruikers van de nieuwbouw, basisschool de Dijsselbloem, de gymverenigingen, Dak kinderopvang, Lucas onderwijs en de gemeente hebben in 2015 gezamenlijk een Programma van Eisen (PvE) en een ambitiedocument opgesteld. In 2016 is de opdracht, het ontwerpen en bouwen, gegund aan Olco Sportsphere. De ontwerpwerkzaamheden zijn afgerond. De aannemer is inmiddels gestart met het aanbrengen van de fundering. 


Financiën

De gemeenteraad heeft in juni 2015 het krediet voor de nieuwbouw, de school en de turnvoorziening, beschikbaar gesteld. Voor de nieuwbouw is een goede ruimtelijke onderbouwing ingediend en is een omgevingsvergunning aangevraagd. Omwonenden hebben zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en een gang naar de rechter, zorgden voor aanzienlijke vertraging in het project. Deze vertraging heeft ook tot gevolg dat extra kosten moeten worden gemaakt, vooralsnog een bedrag van 80.000 euro. De rechter heeft inmiddels het beroep van de omwonenden ongegrond verklaard. Tot 12 oktober 2017 staat de mogelijkheid van hoger beroep nog open.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ruimtelijke procedureAugustus 2016-april 2017   
Ontwerpfase Maart 2016 - Maart 2017   
RealisatiefaseJuli 2017- Zomer 2018   
SloopMaart-April 2017   
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Overleg KlankbordgroepJaNee 
Uitkomst aanbestedingJaJa 
Start nieuwbouwJaJa 
Verhuizing naar tijdelijke huisvesting   
start sloop schoolgebouwJaNee 
Hoogste punt nieuwbouwJaJa 
Informatieavond 21 maart 2016JaJa 
Klankbordgroep 12 september 2016JaNee 
Oplevering nieuwbouw zomer 2018JaJa 
IngebruiknameJaJa 
 

Risicomanagement

Veel verschillende partijen werken samen aan de totstandkoming van de nieuwbouw, drie gymverenigingen AVGV, Gymnova en S.O.S Voorburg, basisschool de Dijsselbloem, DAK kinderopvang, Lucas onderwijs en de Gemeente. Om deze samenwerking goed te laten verlopen, komen de partijen eens per twee weken samen om de afwegingen en de besluiten gezamenlijk te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities