| contact  |  home

Projectenboek
   
Rustoord
Geactualiseerd op 21 november 2017

Het realiseren van een modern woonzorgcentrum en woningbouw.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer WoonInvest / WZH
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Uitvoeringsfase woonzorgcentrum
Ruimtelijke procedure Coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning is afgerond.
Einddatum 2018 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 15-12-2015 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst 02-04-2013
Anterieure overeenkomst 27-02-2014


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid
Bestanden:
 coördinaten Rustoord.docx (0,36 Mb)

Gemeentelijke rol

Het ruimtelijk proces voor het bestemmingingplan Rustoord en omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum is afgerond. 
Gedurende de realisatiefase zal de gemeente toezicht houden op de bouw.Doelstelling en gewenst resultaat

De Stichting Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) is in samenwerking met woningcorporatie WoonInvest voornemens op de locatie Rustoord een modern woonzorgcentrum te realiseren. Tevens is het voornemen een appartementencomplex te realiseren. 

In het project is bijzondere aandacht voor:

  • het borgen van de communicatie met omwonenden en betrokkenen;
  • het stroomlijnen van de communicatie tussen de initiatiefnemers en de gemeente.

Het resultaat van het project is:

  • Een aangepast bestemmingsplan voor de locatie Rustoord en de verlening van de omgevingsvergunning voor het woonzorgcentrum. Voor het bebouwingsvlak voor het appartementencomplex op de locatie is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
    Op 27-07-2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de ingediende beroepen tegen het aangepaste bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning. De ingediende beroepen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard;
  • Realisatie van een modern woonzorgcentrum.
Stand van zaken

Op 27-07-2016 heeft de Raad van State de beroepen tegen het wijzigen van het bestemmingsplan voor de gehele locatie Rustoord en de verlening van de omgevingsvergunning (coördinatieregeling) voor het woonzorgcentrum ongegrond verklaard (zie ECLI:NL:RVS:2016:2094). Hiermee werd de ruimtelijke procedure afgerond.
September 2017 is met de bouwwerkzaamheden voor het woonzorgcentrum gestart.

Inmiddels is een initiatiefplan voor het in het bestemmingsplan Rustoord gelegen bouwvlak  voor een appartementenblok (wijzigingsbevoegdheid)ingediend. Dit initiatiefplan wordt ambtelijk beoordeeld. Afhankelijk van deze beoordeling wordt met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst afgesloten, waarna het initiatiefplan als extern ruimtelijk initiatief in het projectenboek wordt opgenomen.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Vaststellen ruimtelijk kaderQ3-2013Ja05-2013 
Vaststelling ontwerpbestemmingsplanQ2-2014JaQ1-2014 
Vaststelling bestemmingsplanQ3-2014Ja09-2014 
Uitspraak Raad van State07-10-2015Nee  
Onherroepelijke omgevingsvergunningQ3-2016Nee  
Start bouwQ3-2017Nee  
Oplevering2de helft 2018Nee  
Verlening (gerepareerde) omgevingsvergunning18-12-2015JaN.v.t. 
Vaststelling gerepareerde bestemmingsplan15-12-2015Ja15-12-2015 
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Diverse nieuwsbrieven met informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen.   
Informatie over uitspraak Raad van State dat de ingediende beroepen ongegrond zijn verklaard.27 juli 2016  

Met het projectenboek, nieuwsbrieven en inloopavonden zijn/worden omwonenden geïnformeerd over de voortgang van het project en eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Tijdens de bouw zal de ontwikkelaar over het bouwproces communiceren.


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico’s met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van een mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Met goede communicatie wordt gewerkt aan beperking van risico's.
WoonInvest zal als ontwikkelaar voor de bouw van het woonzorgcentrum optreden.

De bewoners van het gesloopte woonzorgcentrum Rustoord zijn verhuisd naar een ander woonzorgcentrum van WZH in de regio. Hoewel de huisvesting van en zorgverlening aan ouderen in woonzorgcentra een regionale verantwoordelijkheid van het Zorgkantoor is, vindt regelmatig overleg met WZH plaats over het belang van de continuïteit van de zorg in de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities