| contact  |  home

Projectenboek
   
Haaglanden medisch Centrum (HMC)
Geactualiseerd op 17 november 2017

Uitbreiding van het ziekenhuis in 2 fases. Fase 1 betreft een ondergrondse parkeergarage, beddenhuis en nieuwe entree, fase 2 is een radiotherapeutisch behandelcentrum.



Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer HMC Antoniushove
Accounthouder Maarten Drost    
Programmakarakteristiek
Planfase Fase 1: gereed
Fase 2: gereed
Ruimtelijke procedure Fase 1: bestemmingsplan
Fase 2: uitgebreide omgevingsvergunning met WGB
Einddatum Eind 2016 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Ontwerp WGB fase 2: februari 2014 Volgende raads- / commissie-behandeling
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst Fase 1. Juni 2011
Fase 2. Februari 2014


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.

Omdat gebouwen en buitenruimte zijn opgeleverd wordt vanaf de volgende actualisatie van het Projectenboek de rapportage over HMC beëindigd.


Gemeentelijke rol

De gemeente heeft een faciliterende rol. Alle planologische procedures zijn inmiddels doorlopen.  De rol van de gemeente beperkt zich op dit moment tot het in samenspraak met het ziekenhuis zoveel mogelijk beperken van de overlast van de werkzaamheden voor de omgeving. In samemwerking met het ziekenhuis worden alle laatste puntjes op de i gezet met betrekking tot de groenstrook en aanpassingen verkeerskundige situatie bij het expeditieterrein en de bezoekersingang.


Doelstelling en gewenst resultaat

Uitbreiding van het MCH ziekenhuis met een nieuw beddenhuis en parkeergarage aan de zijde van de Burgemeester Banninglaan en een radiotherapeutisch behandelcentrum aan de zijde van de Gruttolaan.


Stand van zaken

Fase 1: Het nieuwe beddenhuis, de parkeergarage en de nieuw ingerichte openbare ruimte is in november 2015 in gebruik genomen. De formele oplevering van de buitenruimte vond medio december 2015 plaats. Daarmee is fase 1 van het project afgerond.

Fase 2: Voor fase 2, het realiseren van een nieuw radiotherapeutisch behandelcentrum aan de zijde van de Gruttolaan, is op 4 juni 2015 de eerste paal geslagen.
De oplevering van het radiotherapeutisch centrum heeft in het derde kwartaal van 2016 plaatsgevonden. Samen met het HMC zijn de aandachtspunten voor de oplevering van het openbaar gebied geïnventariseerd en definitief afgerond in het laatste kwartaal 2017.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Start bouw fase 1Eind 2013   
Ondertekenen anterieure overeenkomst21 februari 2014Ja  
Sloop zusterhuis4e kwartaal 2014   
Oplevering fase 1December 2015   
Start bouw fase 2Juni 2015   
Oplevering nieuwbouwMedio 2016   
Afgifte uitgebreide omgevingsvergunningApril 2014Ja  
 

Communicatie

De communicatie wordt in principe verzorgd door de initiatiefnemer. Voordat is gestart met de sloop van het oude zusterhuis en de start van de nieuwbouw fase 2 heeft HMC de omwonenden met een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden, de routes van het bouwverkeer en andere maatregelen die genomen zouden worden om de overlast en verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Op 4 juni 2015 is in het bijzijn van de pers de eerste paal geslagen voor het te realiseren radiotherapeutisch centrum. Op 21 november 2015 is door MCH een open dag georganiseerd waarbij geinterreseerden een kijkje konden nemen bij de nieuwbouw.


Risicomanagement

De initiatiefnemers hebben voor eigen rekening en risico ontwikkeld. De gemeente heeft hierdoor geen direct financiële risico’s met betrekking tot dit project gehad. Wel was er sprake van een maatschappelijk risico als gevolg van mogelijk overlast voor de omgeving. De gemeente heeft in samenwerking met het ziekenhuis getracht  de overlast en verkeershinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken door allerlei maatregelen te treffen. Hierbij is gedacht aan omleidingen en om bouwverkeer voor fase 2 niet te mengen met de reguliere bevoorrading van het ziekenhuis. Ook de werkzaamheden t.b.v. de rioolvervanging in de wijk zijn afgestemd met ziekenhuis en bouwer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities