| contact  |  home

Projectenboek
   
Mariënpark
Geactualiseerd op 23 november 2017

Het realiseren van een modern woon-/zorgcomplex en woningen.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder De Ridder Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer Blauwhoed B.V.
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Uitvoeringsfase.  Ruimtelijke procedure Ruimtelijke procedure is afgerond.
Omgevingsvergunning is verleend/onherroepelijk.
Einddatum Eerste  helft 2018 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 01-03-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst
Anterieure overeenkomst 16-11-2015 


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.Bestanden:
 coördinatieoverzicht Mariënpark.docx (0,33 Mb)

Gemeentelijke rol

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is op 21-04-2016 verleend. Eind 2016 is met de bouw gestart. 
Gedurende de realisatiefase houdt de gemeente toezicht op de bouw.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van de gemeente voor het project Mariënpark was het faciliteren van een ruimtelijk initiatief om de realisatie van een modern zorgcentrum en woningbouw mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is 21-04-2016 verleend.

Naar verwachting wordt de realisatie van de nieuwbouw eerste helft 2018 afgerond.


Stand van zaken

Op 21-04-2016 is de omgevingsvergunning voor het project verleend. Hiertegen is geen bezwaar/beroep ingediend. 
Eind 2016 is de bouw gestart.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Start bouwQ4 2016Nee  
Omgevingsvergunning voor activiteit bouwenQ2 2016Ja  
Projectafwijkingsbesluit / Omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruikQ2 2016Ja  
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Nieuwsbrief over stopzetting project15 mei 2014  
Inloopavond aangepaste bouwplannen27 mei 2015  
Puiblicatie omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.02-03-2016  
Inloopavond nieuwe bouwplan17 december 2015  
Publicatie ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan25 november 2015  
Nieuwsbrief over besluit afwijken bestemmingsplan10 december 2015  

Communicatie over de ontwikkelingen en voortgang van het project vindt plaats d.m.v. de gemeentelijke website, het projectenboek, nieuwsbrieven, inloopavonden e.d.
De ontwikkelaar verzorgt de communicatie over/tijdens het bouwproces.
Over de tijdens de bouw door omwonenden ervaren overlast vindt afstemming plaats met betrokken partijen, te weten: ontwikkelaar, aannemer, bewonerscommissie Mariënhove en Vidomes.  


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico's met betrekking tot dit project. Wel is er sprake van een mogelijk maatschappelijk risico wanneer zich onverwachte zaken rond de realisatie voordoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities