| contact  |  home

Projectenboek
   
Tijdrit Binck Bank  Tour 2017 (voorheen: Eneco Tour)
Geactualiseerd op 11 september 2017

De Binck Bank Tour is een (inter)nationaal bekend wielerevenement dat deel uitmaakt van de UCI World Tour, ’s werelds belangrijkste wielercompetitie.Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma 3: Economie
Ambtelijk opdrachtgever Jeroen van de Ven Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Projectleider Marcel van der Gaag    
Projectkarakteristiek
Projectfase Nazorgfase Ruimtelijke procedure nee
Einddatum oktober 2017 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 7 juli 2016, kadernota Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming


Begin april 2017 heeft Golazo, de organisator van de wielertour, bekend gemaakt dat Binck Bank zich als hoofdsponsor voor 5 jaren verbonden heeft aan de voormalige Eneco Tour. Daarom wordt in dit document de naam BinckBank Tour gehanteerd.


Doelstelling en gewenst resultaat

Doel

De Binck Bank Tour is een (inter)nationaal bekend wielerevenement met een sterk deelnemersveld. De individuele tijdrit uit de Binck Bank Tour 2017 naar Leidschendam-Voorburg halen heeft als doel:

  • Het Huygenskwartier Voorburg te promoten en te positioneren als een moderne, historische verblijfplaats, waar je uitstekend kunt winkelen en recreëren.
  • De lokale economie, het culturele en ondernemersklimaat en de sociale cohesie van een impuls te voorzien, en;
  • Het imago van de gemeente Leidschendam-Voorburg als groene, duurzame en sportieve woongemeente te versterken.

Resultaat

  • Een individuele tijdrit voor professionele wielrenners, over een afstand van maximaal 10 km, met een start en finish in het Huygenskwartier Voorburg, een passage over de Sluis, door het Damcentrum Leidschendam, binnen het beschikbaar gestelde budget én veilig.
  • Een Teamtijdrit, binnen het beschikbaar gestelde budget én veilig
  • Een Binck Bank Tour Kids Ride, binnen het beschikbaar gestelde budget én veilig
  • Een promotie(campagne) van 'iconen' en 'parels' langs de route
  • Een aanvullend activiteiten-/evenementenprogramma/-aanbod in Voorburg, Leidschendam en/of Stompwijk dat een impuls geeft aan de lokale economie, het culturele en ondernemersklimaat en het imago van de Gemeente Leidschendam-Voorburg als groene, duurzame en sportieve woongemeente in de regio vestigt en/of versterkt.
  • Een aanvulling van minimaal 25.000 euro op het door de raad en het college beschikbaar gestelde budget

Stand van zaken

De tijdrit is, met start en finish in het Huygenskwartier Voorburg, op dinsdag 8 augustus 2017 verreden in Leidschendam-Voorburg. Op dit moment wordt gewerkt aan de (financiële) verantwoording en evaluatie van het project. Het streven is de verantwoording/evaluatie in oktober 2017 gereed te hebben. Dit project zal vervolgens niet meer terugkeren in het projectenboek.


Financiën

In mei 2016 zijn de voorbereidingen op de BinckBank Tour tijdrit (hierna: tijdrit), inclusief side events, gestart. Op 5 juli 2016 heeft het college een begroting voor de organisatie van de tijdrit vastgesteld. In deze begroting werd uitgegaan van een totale exploitatielast van € 290.000.

Exploitatiebegroting organisatie tijdrit Binck Bank Tour
Financiële bijdrage aan organisatie Binck Bank tour80.000
Overige kosten210.000
Totale kosten290.000

Om in de dekking van deze totale exploitatielast te voorzien heeft het college op 5 juli 2016 tevens besloten om uit bestaande budgetten binnen de begroting 2016 en 2017 een bedrag van € 115.000 toe te voegen aan het eerder bij de Raad aangevraagde budget. Hiermee kwam het totale budget op € 265.000. Het college ging er daarbij in de vastgestelde exploitatiebegroting vanuit, dat het mogelijk moest zijn om € 25.000 van de exploitatielasten te kunnen dekken uit sponsorinkomsten. Daarmee was er volledige dekking gevonden voor de geraamde kosten van € 290.000.

Dekking
Kadernota        150.000
Vanuit verschillende budgetten
115.000
Via sponsoring, verkoop (VIP-) arangementen en subsidiëring 2017                 25.000
Totale dekking290.000

De bovenstaande dekking is als volgt geformaliseerd. Allereerst heeft de Raad op 7 juli 2016, bij het vaststellen van de kadernota 2017-2020, besloten om voor de opzet en uitvoering van een evenement met 'nationale allure' een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen. Het benodigd aanvullend budget is verwerkt in de programmabegrotingen van 2016 en 2017. Bij het vaststellen van de 1e tussentijdse  rapportage 2016 in de Raad van 7 juli 2016 is de aanpassing in de begroting 2016 geformaliseerd en bij het vaststellen  van de programmabegroting 2017 in de Raad van 8 november 2016 is de aanpassing  in de begroting 2017 geformaliseerd.

In oktober 2017 volgt een evaluatierapport, waarin de financiële eindverantwoording wordt meegenomen.


Planning

Het project Tijdrit Binck Bank Tour 2017 bevindt zich in de nazorgfase. Het evaluatierapport volgt naar verwachting in oktober 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities