| contact  |  home

Projectenboek
   
Turnhal Dijsselbloem
Geactualiseerd op 23 mei 2018

Nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem met gymzaal en turnvoorziening.


1 tot 1 van 3 records
vorige123volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Leefbaarheid en Wonen
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg en schoolbestuur Lucas Onderwijs
Projectleider Kerensa Weemstra    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Afgerond
Einddatum augustus 2018 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling juni 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Door de gemeenteraad is in juni 2015 krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem. De vervangende nieuwbouw voor basisschool de Dijsselbloem wordt gecombineerd met een gymzaal en een turnvoorziening op de locatie Delflandlaan te Voorburg.

De gemeente is bouwheer van de turnvoorziening en de gymzaal. Lucas onderwijs is bouwheer van de school. Door de samenwerking in één gebouw willen de gemeente, de school en de turnverenigingen een verbinding creëren tussen school, thuis en (leef) omgeving. Kinderen moeten naar goede scholen in goede gebouwen kunnen gaan en de gemeente wil haar inwoners stimuleren om te bewegen en te sporten.

De nieuwe huisvesting zal in deze zomer gereed zijn. De school en de sportverenigingen kunnen dan tijdens de zomervakantie verhuizen.

De presentatiefilm "Dijsselbloem met turnhal" kunt u vinden op youtubekanaal: https://www.youtube.com/watch?v=_diuTrS5Kxc


Stand van zaken

Het project bevindt zich volop in de afbouw en er wordt door het team hard gewerkt naar de oplevering.

In de school zijn de plafonds met verlichting en installatieroosters aangebracht. De wanden zijn gesausd en de laatste hand wordt aan de vloerafwerkingen gelegd. De natte ruimten, zoals de toiletten en kleedkamers zijn betegeld. De toiletten en radiatoren hangen inmiddels op de eerste verdieping en worden volgende week ook op de begane grond opgehangen. De maatwerkelementen zoals pantry’s, kasten en keukens zullen binnenkort geplaatst worden. Een echte eyecatcher die het noemen waard is (zonder de andere ruimtes hiermee tekort te doen), is de aula. Deze ruimte komt goed tot zijn recht. Het is een erg mooie ruimte qua kleuren, afwerking en erg licht door de daklichten. In de sporthal zijn de wanden voorzien van de akoestische beplating. Verschillende sportinrichtingselementen zijn inmiddels geplaatst, waardoor het al echt op een sporthal begint te lijken.

Het komt nu bijna neer op de laatste details zoals kitwerk, het bijtippen van schilderwerk en uiteindelijk schoonmaken. Het beoogde eindbeeld wordt steeds completer. Binnen enkele weken zal gestart worden met het terrein, waarmee het totale project zijn eind nadert.

 
Bestanden:
IMG_0767.JPG (1,33 Mb)
IMG_0749.JPG (3,21 Mb)
IMG_0748.JPG (2,95 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet nieuwbouw Dijsselbloem € 6.012.167 € 3.852.258 € 2.018.618 € 141.291
Totaal€ 6.012.167€ 3.852.258€ 2.018.618€ 141.291

De gemeenteraad heeft in juni 2015 het krediet voor de nieuwbouw, de school en de turnvoorziening, beschikbaar gesteld. Voor de nieuwbouw is een goede ruimtelijke onderbouwing ingediend en is een omgevingsvergunning aangevraagd. Omwonenden hebben zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en een gang naar de rechter, zorgden voor vertraging in het project. De rechter heeft het beroep van de omwonenden ongegrond verklaard. Deze vertraging heeft ook tot gevolg dat extra kosten ter hoogte van € 200.000 moeten worden gemaakt.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
SloopApril 2018   
Ruimtelijke procedureAugustus 2016-april 2017   
Ontwerpfase Maart 2016 - Maart 2017   
OpleveringJuli 2018   
IngebruiknameAugustus 2018   
RealisatiefaseJuli 2017- Zomer 2018   

Het streven is om voor het nieuwe schooljaar van 2018-2019 op te kunnen leveren en te openen.


 


 


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Overleg KlankbordgroepJaNee 
Oplevering nieuwbouw zomer 2018JaJa 
IngebruiknameJaJa 
 

Risicomanagement

Veel verschillende partijen werken samen aan de totstandkoming van de nieuwbouw, drie gymverenigingen AVGV, Gymnova en S.O.S Voorburg, basisschool de Dijsselbloem, DAK kinderopvang, Lucas onderwijs en de Gemeente. Om deze samenwerking goed te laten verlopen, komen de partijen eens per vier weken samen om de afwegingen en de besluiten gezamenlijk te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities