| contact  |  home

Projectenboek
   
Turnhal Dijsselbloem
Geactualiseerd op 22 februari 2018

Nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem met gymzaal en turnvoorziening.


1 tot 1 van 3 records
vorige123volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Leefbaarheid en Wonen
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg en schoolbestuur Lucas Onderwijs
Projectleider Kerensa Weemstra    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Afgerond
Einddatum augustus 2018 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling juni 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Door de gemeenteraad is in juni 2015 krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem. De vervangende nieuwbouw voor basisschool de Dijsselbloem wordt gecombineerd met een gymzaal en een turnvoorziening op de locatie Delflandlaan te Voorburg.

De gemeente is bouwheer van de turnvoorziening en de gymzaal. Lucas onderwijs is bouwheer van de school. Door de samenwerking in één gebouw willen de gemeente, de school en de turnverenigingen een verbinding creëren tussen school, thuis en (leef) omgeving. Kinderen moeten naar goede scholen in goede gebouwen kunnen gaan en de gemeente wil haar inwoners stimuleren om te bewegen en te sporten.

De nieuwe huisvesting zal in deze zomer gereed zijn. De school en de sportverenigingen kunnen dan tijdens de zomervakantie verhuizen.

De presentatiefilm "Dijsselbloem met turnhal" kunt u vinden op youtubekanaal: https://www.youtube.com/watch?v=_diuTrS5Kxc


Stand van zaken

De toekomstige gebruikers van de nieuwbouw, basisschool de Dijsselbloem, de gymverenigingen, Dak kinderopvang, Lucas onderwijs en de gemeente hebben in 2015 gezamenlijk een Programma van Eisen (PvE) en een ambitiedocument opgesteld. In 2016 is de opdracht, het ontwerpen en bouwen, gegund aan Olco Sportsphere. De ontwerpwerkzaamheden zijn afgerond.

Het moment van wind-en waterdicht is afgelopen maandag (19 februari 2018) feestelijk gevierd. De stijgers zijn inmiddels afgebroken waardoor de gevel nu goed zichtbaar is.De gevelsteen met de accentstenen, de verschillende lagenmaten, de geprofileerde gevelbeplating en de grote aluminium puien met de kaders vormen een mooi geheel.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kozijnkaders. Daarmee is de gevel zo goed als klaar. Binnen wordt er nu hard gewerkt aan de afbouw. De laatste wanden worden dichtgezet en er is gestart met de plafonds. Tevens is er een start gemaakt met het tegelwerk van de natte ruimten (toiletten en douche). De technische ruimte en nutsinvoer zijn bijna gereed. De installaties zullen verder worden gemonteerd en aangesloten. Denk hierbij aan wandcontactdozen, verlichting, ventilatieroosters, verwarming, sanitair, etc. De afwerkingen van onder andere vloeren en wanden zullen moeten worden aangebracht. In de sporthal is er gestart met de dekvloer. Hier wordt vervolgens nog de sportvloer en sportinrichting aangebracht. De installaties aan het plafond hangen er grotendeels. Er is een hoop werk verzet, maar er is ook nog een hoop werk te verzetten voor oplevering voor het nieuwe schooljaar. Het bouwteam zet zich hier vol voor in.

In de planuitwerking zijn diverse innovatieve en duurzame maatregelen ingepast die het energieverbruik zullen reduceren zoals de toepassing van een slim CO2 gestuurd klimaatsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van een gangwandverdringingssysteem, pv-panelen en ledverlichting. Deze voorzieningen dragen bij aan een mooie GPR score van 8,0.

De opdracht wordt uitgevoerd door OLCO-Sportsphere in samenwerking met het team bestaande uit VinkBouw, Van Galen Installatietechniek, Schoonderbeek Installatiegroep, BDG-Architecten, Peutz, en Goudstikker- de Vries. Een team met uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van sport- en onderwijsgebouwen. 


Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet nieuwbouw Dijsselbloem € 6.012.167 € 2.119.749 € 3.626.332 € 266.086
Totaal€ 6.012.167€ 2.119.749€ 3.626.332€ 266.086

De gemeenteraad heeft in juni 2015 het krediet voor de nieuwbouw, de school en de turnvoorziening, beschikbaar gesteld. Voor de nieuwbouw is een goede ruimtelijke onderbouwing ingediend en is een omgevingsvergunning aangevraagd. Omwonenden hebben zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en een gang naar de rechter, zorgden voor vertraging in het project. De rechter heeft het beroep van de omwonenden ongegrond verklaard. Deze vertraging heeft ook tot gevolg dat extra kosten ter hoogte van € 200.000 moeten worden gemaakt.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ruimtelijke procedureAugustus 2016-april 2017   
Ontwerpfase Maart 2016 - Maart 2017   
RealisatiefaseJuli 2017- Zomer 2018   
SloopMaart-April 2017   

Het streven is om voor het nieuwe schooljaar van 2018-2019 op te kunnen leveren en te openen.


 


 


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Overleg KlankbordgroepJaNee 
Uitkomst aanbestedingJaJa 
Start nieuwbouwJa  
Verhuizing naar tijdelijke huisvesting   
Oplevering nieuwbouw zomer 2018JaJa 
Wind en waterdichtJa  
Informatieavond 21 maart 2016JaJa 
Klankbordgroep 12 september 2016JaNee 
IngebruiknameJaJa 
 

Risicomanagement

Veel verschillende partijen werken samen aan de totstandkoming van de nieuwbouw, drie gymverenigingen AVGV, Gymnova en S.O.S Voorburg, basisschool de Dijsselbloem, DAK kinderopvang, Lucas onderwijs en de Gemeente. Om deze samenwerking goed te laten verlopen, komen de partijen eens per vier weken samen om de afwegingen en de besluiten gezamenlijk te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities