| contact  |  home

Projectenboek
   
Verkoop gemeentelijke gebouwen 
Geactualiseerd op 11 september 2017Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Bremer Programma Bouwen en Wonen (VHROSV) 
Ambtelijk opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg
Projectleider Maarten Drost    
Projectkarakteristiek
Projectfase Definitiefase Ruimtelijke procedure N.v.t.
Einddatum Maart 2018 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t. Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Besluitvorming N.v.t.
Afwijking tov besluitvorming N.v.t.

 

Doelstelling en gewenst resultaat

De gemeente heeft een aantal panden in eigendom die in de huidige vorm niet bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Het overzicht van deze panden wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld middels de statuslijst vastgoed.  Doel van het project is het afstoten van de panden waarover hiertoe besloten is ten uitvoer te brengen onder de voor de gemeente meest gunstige voorwaarden.


Stand van zaken

Het college heeft ingestemd met het verkoopproces en bijbehorende verkoopstrategie per object. Het verkoopproces wordt op dit moment uitgevoerd.

Financiën

Budget op basis van 10 panden: P.M.

Baten: niet openbaar


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Verzamelen informatie t.b.v. afwegingnovember 2015-- 
Verkoop pandenQ2 2017 - Q2 2018B&WJa 
Starten verkooptrajectenQ2 2017-- 
Afronden voorstel strategie per pandQ2 2017B&WNee 
 

Communicatie

Afhankelijk van de per pand gekozen verkoopstrategie worden potentiële kopers en omgeving geïnformeerd. Goede en tijdige informatieverstrekking aan de buurt is hierbij uitgangspunt.


Risicomanagement

De risico’s bestaan uit het niet kunnen waar maken van verkoopprognoses. De risicobeheersing wordt georganiseerd door de panden op dezelfde wijze te taxeren op basis van de gekozen verkoopstrategie. Hiermee wordt een realistisch te verwachten verkoopopbrengst bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities