| contact  |  home

Projectenboek
   
ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens
Geactualiseerd op 02 mei 2019

De gemeente Den Haag zet in op verstedelijking. Deze vindt ook plaats aan de grens met Leidschendam-Voorburg. Daarbij gaat het in het bijzonder om ontwikkelingen in de Binckhorst, het Central Innovation District (CID) en de Vlietzone.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 
Interne opdrachtgever Jeroen van de Ven  Initiatiefnemer Gemeente Den Haag
Accounthouder Don de Greef     
Programmakarakteristiek
Planfase Divers Ruimtelijke procedure Divers. Omgevingsplan en Bestemmingsplan.
Einddatum n.v.t. Risicoprofiel Midden, afhankelijk van fase
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling N.v.t.  Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst N.v.t.
Anterieure overeenkomst N.v.t. 

 

Gemeentelijke rol

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft beperkte rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid door de gemeente Den Haag. Hetzelfde geldt ook voor ruimtelijke initiatieven op Haags grondgebied. Een aantal ontwikkelingen op de Binckhorst, in het Central Innovation District (CID) en ook in de Vlietzone, raakt belangen van Leidschendam-Voorburg direct. Op die vlakken vindt frequente ambtelijk en bestuurlijke afstemming tussen Leidschendam –Voorburg en Den Haag plaats.


Doelstelling en gewenst resultaat

Betere betrokkenheid Leidschendam-Voorburg:

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet in op een aantrekkelijke, gevarieerde woonomgeving voor iedereen. De stedelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Den Haag bieden wat dat betreft kansen. Nadelen kunnen ontstaan door bouwhoogte en een gebrek aan (parkeer) voorzieningen aan Haagse kant. Onze gemeente zet zich in voor betere communicatie en participatie richting belanghebbenden uit onze gemeente.


Stand van zaken  ¿
  • Omgevingsplan Binckhorst is vastgesteld door de Haagse raad. Ontwikkelende partijen werken deelplannen verder uit;

  • Notitie Aanpak Prioritaire gebieden Central Innovation District is vastgesteld;

  • Visievorming in de Vlietzone is nog niet gestart.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
CID – Algemeen Mei – Juni 2019N.v.t.Zienswijze via B&W 
CID – Structuurvisie Q4 2019 n.v.t.n.v.t. 
Binckhorst - Participatieleidraad Juli 2019N.v.t.N.v.t. 
CID – Deelplan AnnA (SOZA gebouw) 2019- 2020n.t.b. n.t.b.  
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
CID Aanliggende delen Voorburg Noord en Bovenveen worden uitgenodigd n.v.t. 
 

Risicomanagement

Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens zijn complex. Het abstractieniveau varieert sterk, van visievorming tot concrete (bouw)plannen. Ook de schaalgrootte loopt uiteen van kleinschalig tot grootstedelijk . Daar waar mogelijk wordt de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de voorkant van ontwikkelingen betrokken. Dat  geldt ook voor belanghebbenden die aan de Leidschendams-Voorburgse kant van de gemeentegrens wonen. Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities