| contact  |  home

Projectenboek
   
Turnhal Dijsselbloem
Geactualiseerd op 07 september 2018

Nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem met gymzaal en turnvoorziening.


1 tot 1 van 3 records
vorige123volgende

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Stemerdink Programma Leefbaarheid en Wonen
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg en schoolbestuur Lucas Onderwijs
Projectleider Kerensa Weemstra    
Projectkarakteristiek
Projectfase Realisatiefase Ruimtelijke procedure Afgerond
Einddatum augustus 2018 Risicoprofiel Midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling juni 2015 Volgende raads- / commissie-behandeling
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 

Doelstelling en gewenst resultaat

Door de gemeenteraad is in juni 2015 krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van basisschool de Dijsselbloem. De vervangende nieuwbouw voor basisschool de Dijsselbloem is gecombineerd met een gymzaal en een turnvoorziening op de locatie Delflandlaan te Voorburg.

De gemeente is bouwheer van de turnvoorziening en de gymzaal. Lucas onderwijs is bouwheer van de school. Door de samenwerking in één gebouw willen de gemeente, de school en de turnverenigingen een verbinding creëren tussen school, thuis en (leef) omgeving. Kinderen moeten naar goede scholen in goede gebouwen kunnen gaan en de gemeente wil haar inwoners stimuleren om te bewegen en te sporten.

De nieuwe huisvesting is gereed. De school en de sportverenigingen zijn inmiddels gehuisvest in de nieuwbouw. De officiele opening van het pand is op 9 november.

De presentatiefilm "Dijsselbloem met turnhal" kunt u vinden op youtubekanaal: https://www.youtube.com/watch?v=_diuTrS5Kxc


Stand van zaken

De oplevering van de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem met kindcentrum Eva DAK en de gecombineerde gymzaal met uitgebreide turnfaciliteit heeft plaats gevonden. Dinsdagmiddag 28 juni 2018 is het Proces-verbaal van Aanvaarding door de partijen ondertekend.

Er is door de partijen een enorme inspanning geleverd om dit moment te halen. Wat is begonnen met schetsen, tekeningen en renders tijdens de ontwerpfase, is nu werkelijkheid geworden.


In het project zijn diverse innovatieve en duurzame maatregelen ingepast die het energieverbruik reduceren. Zo wordt er een slim CO2-gestuurd klimaatsysteem toegepast waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd gangwandverdringingssysteem. Tevens wordt er gebruik gemaakt van zonne-energie

door de toepassing van pv-panelen. Andere concreet toegepaste maatregelen voor de reductie van het energieverbruik zijn de toepassing van warmteterugwinning en LED-verlichting. Al deze voorzieningen dragen bij aan een GPR-score van 8,0.


In de oude locatie bleken vleermuizen zich te hebben gehuisvest. Bij de nieuwbouw zijn daarom voorzieningen opgenomen in bepaalde delen van de spouw, zodat ook de vleermuizen hier een nieuw thuis kunnen vinden.


Tijdens de schoolvakantie is de nieuwbouw in gebruik genomen. De kinderen en de sportverenigingen zijn inmiddels gestart in hun nieuwe school en turnvoorziening.


Het terrein is nog niet gereed, maar de werkzaamheden aan het terrein zijn inmiddels ver gevorderd. Het straatwerk van het schoolplein ligt er voor een groot deel in en rondom het gebouw is het grondwerk een eind gereed. In November zal het terrein ook gereed zijn en voorzien van twee opstallen en een hekwerk rondom.

De officiele opening van het pand is op 9 november 2018.Bestanden:
IMG_0767.JPG (1,33 Mb)
IMG_0749.JPG (3,21 Mb)
IMG_0748.JPG (2,95 Mb)

Financiën
Omschrijving Beschikbaar Uitgaven Verplichtingen Saldo
Krediet nieuwbouw Dijsselbloem € 6.012.167 € 3.852.258 € 2.018.618 € 141.291
Totaal€ 6.012.167€ 3.852.258€ 2.018.618€ 141.291

De gemeenteraad heeft in juni 2015 het krediet voor de nieuwbouw, de school en de turnvoorziening, beschikbaar gesteld. Voor de nieuwbouw is een goede ruimtelijke onderbouwing ingediend en is een omgevingsvergunning aangevraagd. Omwonenden hebben zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en een gang naar de rechter, zorgden voor vertraging in het project. De rechter heeft het beroep van de omwonenden ongegrond verklaard. Deze vertraging heeft ook tot gevolg dat extra kosten ter hoogte van € 200.000 moeten worden gemaakt.Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Ruimtelijke procedureAugustus 2016-april 2017   
SloopApril 2018   
Ontwerpfase Maart 2016 - Maart 2017   
OpleveringJuli 2018   
IngebruiknameAugustus 2018   
RealisatiefaseJuli 2017- Zomer 2018   


Deze zomervakantie zijn de basisschool en de gymverenigingen verhuisd naar het nieuwe pand.
 


 


Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Overleg KlankbordgroepJaNee 
Oplevering nieuwbouw zomer 2018JaJa 
IngebruiknameJaJa 
 

Risicomanagement

Veel verschillende partijen werken samen aan de totstandkoming van de nieuwbouw, drie gymverenigingen AVGV, Gymnova en S.O.S Voorburg, basisschool de Dijsselbloem, DAK kinderopvang, Lucas onderwijs en de Gemeente. Om deze samenwerking goed te laten verlopen, komen de partijen eens per vier weken samen om de afwegingen en de besluiten gezamenlijk te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities