| contact  |  home

Projectenboek
   
Mariënpark
Geactualiseerd op 05 maart 2019

Het realiseren van een modern woon-/zorgcomplex en woningen.Programmastructuur
Portefeuillehouder Wethouder Rouwendal Programma Economische en ruimtelijke kansen
Interne opdrachtgever Pim Felix Initiatiefnemer Blauwhoed B.V.
Accounthouder Arjan Kampschuur    
Programmakarakteristiek
Planfase Uitvoeringsfase.  Ruimtelijke procedure Ruimtelijke procedure is afgerond.
Omgevingsvergunning is verleend/onherroepelijk.
Einddatum Q1 2019 Risicoprofiel Laag
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling 01-03-2016 Volgende raads- / commissie-behandeling N.v.t.
Intentieovereenkomst Nvt
Anterieure overeenkomst 16-11-2015 


Bij dit project is er sprake van faciliterend grondbeleid.Bestanden:
 coördinatieoverzicht Mariënpark.docx (0,33 Mb)

Gemeentelijke rol

De rol van de gemeente was het faciliteren van de nieuwbouwplannen voor Nieuw Mariënpark. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is op 21-04-2016 verleend.
Eind 2016 is met de bouw gestart. Gedurende de realisatiefase houdt de gemeente toezicht op de bouw.


Doelstelling en gewenst resultaat

Het doel van de gemeente voor het project Mariënpark was het faciliteren van een ruimtelijk initiatief om de realisatie van een modern zorgcentrum en woningbouw mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is 21-04-2016 verleend, waarna de bouw eind 2016 is gestart.

Naar verwachting worden de bouwwerkzaamheden eind 2018 afgerond, waarna het gewenst eindresultaatvoor het ruimtelijk initiatief, realisatie van een modern woon-/zorgcomplex en woningen op en locatie Nieuw Mariënpark, is bereikt.


Stand van zaken

De eind 2016 gestarte bouwwerkzaamheden zijn op de locatie Nieuw Mariënpark zijn naar verwachting eind 2018 afgerond, waarna de appartementen en het zorgcentrum zijn opgeleverd. De grondgebonden worning waren begin 2018 al opgeleverd.
Eerste kwartaal 2019 wordt het woonrijpmaken afgerond.

Omdat het project is voltooid zal hierover vanaf de volgende actualisatie niet meer via het Projectenboek worden gerapporteerd.


Planning
Mijlpalen Gepland Status Besluitvorming Raadsbesluit Toelichting
Start bouwQ4 2016Nee  
Einde projectQ1 2019Nee  
Omgevingsvergunning voor activiteit bouwenQ2 2016Ja  
Projectafwijkingsbesluit / Omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruikQ2 2016Ja  
 

Communicatie
Communicatie momenten Omgeving Raad Toelichting
Nieuwsbrief over stopzetten project door Vidomes15 mei 2014  
Inloopavond aangepaste bouwplannen27 mei 2015  
Publicatie omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.02-03-2016  
Inloopavond nieuwe bouwplan17 december 2015  
Publicatie ontwerp omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan25 november 2015  
Nieuwsbrief over besluit afwijken bestemmingsplan10 december 2015  

Communicatie over de ontwikkelingen en voortgang van het project vond plaats d.m.v. de gemeentelijke website, het projectenboek, nieuwsbrieven, inloopavonden e.d.
De ontwikkelaar verzorgt de communicatie over/tijdens het bouwproces.
Over de tijdens de bouw en woonrijpmaken door omwonenden ervaren overlast vindt afstemming plaats met betrokken partijen, te weten: ontwikkelaar, aannemer, bewonerscommissie Mariënhove en Vidomes.  


Risicomanagement

Het project is een initiatief van derden. De gemeente heeft hierdoor geen financiële risico's met betrekking tot dit project. Het project is nagenoeg afgerond, waardoor eventuele maatschappelijke risico's niet meer te verwachten zijn..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities