| contact  |  home

Projectenboek
   
Economische agenda
Geactualiseerd op 28 november 2018

Activiteiten gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat, de vitaliteit en leefbaarheid Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische Agenda
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Programma-manager Ellen Govers    
Programmakarakteristiek
Programmafase Uitvoering Ruimtelijke procedure
Einddatum 2020 Risicoprofiel midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Januari 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling Voorjaar 2019
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 
Bestanden:
 Economische Agenda LV 2017-2020.pdf (0,36 Mb)
 Uitvoeringsprogramma Economische Agenda LV 2017-2018.pdf (1,23 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelen:

  • Verbeteren ondernemersklimaat
  • Verbeteren vitaliteit en leefbaarheid
  • Bijdragen aan het economisch (internationaal) vestigingsklimaat
  • Bijdragen aan de profilering van de gemeente


Prioriteiten:

  • Ruimte voor bedrijvigheid
  • Dienstverlening aan ondernemers
  • Stimuleren van een levendige leefomgeving
  • Uitdragen van de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg

Stand van zaken

Algemene voortgang van het uitvoeringsprogramma is goed. Voor een overzicht per uitvoeringspunt, zie Voortgangsmonitor november 2018.


Bestanden:
voortgangsmonitor november 2018-economische agenda.pdf (0,31 Mb)

Financiën 

Planning
  • Voor de planning en voortang, zie de meest recente voortgangsmonitor.
  • Uitvoeringsprogramma 2019 wordt opgesteld eind 2018.

Communicatie

Begin 2018 zijn er verschillende communicatiemomenten geweest om de Economische Agenda en het uitvoeringsprogramma onder de aandacht te brengen, zowel door middel van geprinte folders, emails en een evenement "Tussen de bedrijven door". De communicatie gedurende het jaar vindt plaats via de nieuwsbrief economische agenda. Deze komt vier keer per jaar uit. Aanmelden kan via www.lv.nl/ondernemeninlv.


Risicomanagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities