| contact  |  home

Projectenboek
   
Economische agenda
Geactualiseerd op 03 mei 2019

Activiteiten gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat, de vitaliteit en leefbaarheid Programmastructuur
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Van Eekelen Programma Economische Agenda
Ambtelijk opdrachtgever Peter Wassenaar Initiatiefnemer / opdrachtgevers
Programma-manager Remko Sebastiaan van Eldik    
Programmakarakteristiek
Programmafase Uitvoering Ruimtelijke procedure
Einddatum 2020 Risicoprofiel midden
Besluitvorming
Laatste raads- / commissie-behandeling Januari 2018 Volgende raads- / commissie-behandeling Voorjaar 2019
Besluitvorming
Afwijking tov besluitvorming

 
Bestanden:
 Uitvoeringsprogramma 2019 2020.pdf (0,25 Mb)
 Economische Agenda LV 2017-2020.pdf (0,36 Mb)

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelen:

  • Verbeteren ondernemersklimaat
  • Verbeteren vitaliteit en leefbaarheid
  • Bijdragen aan het economisch (internationaal) vestigingsklimaat
  • Bijdragen aan de profilering van de gemeente


Prioriteiten:

  • Ruimte voor bedrijvigheid
  • Dienstverlening aan ondernemers
  • Stimuleren van een levendige leefomgeving
  • Uitdragen van de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg

Stand van zaken

Uitvoeringsprogramma 2019-2020 is in Q1 opgesteld.

Op 26 maart 2019 vastgesteld in de raad: actualisatie marktverordening en detailhandels- en horecastructuurvisieBestanden:
voortgangsmonitor november 2018-economische agenda.pdf (0,31 Mb)
Uitvoeringsprogramma 2019 2020.pdf (0,25 Mb)

Financiën
Financiën
OmschrijvingBeschikbaarUitgavenVerplichtingenSaldo
Economische Agenda structureel €                                            75.000 €                    2.547 €             42.471 €          29.982
Centrummanagement €                                          100.000 €                      530 €                   -   €          99.470
Voorlichting/ aquisitie €                                          100.000 €                  16.741 €           124.656 €         -41.397
Beleidsadvisering Evenementen RO €                                          172.939 €                  15.171 €             14.363 €        143.406
Toerisme €                                          151.434 €                    1.467
 €        149.967
Totaal €                                          599.373 €                  36.456 €           181.490 €        381.427

Planning
  • Uitvoeringsprogramma 2019 - 2020 is opgesteld.
  • Voor planning 2019 - 2020 per deelonderwerp, zie bijgevoegde uitvoeringsprogramma.

Communicatie

Begin 2018 zijn er verschillende communicatiemomenten geweest om de Economische Agenda en het uitvoeringsprogramma onder de aandacht te brengen, zowel door middel van geprinte folders, emails en een evenement "Tussen de bedrijven door". De communicatie gedurende het jaar vindt plaats via de nieuwsbrief economische agenda. Deze komt vier keer per jaar uit. Aanmelden kan via www.lv.nl/ondernemeninlv.

In Q2 2019 wordt er een nieuwe folder gemaakt voor alle ondernemers om het uitvoeringsprogramma 2019-2020 onder de aandacht te brengen, deze wordt op huisadres bezorgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to see your activities