Programma's

Economische agenda

Programma overzicht

Activiteiten gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat, de vitaliteit en leefbaarheid

Programma status
Risico profiel

Laag

Totaal beeld

Volgens verwachting

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Budget

Volgens verwachting

Programma structuur
Bestuurlijk opdrachtgeverWethouder Van Eekelen
Ambtelijk opdrachtgeverRichard Peters
Programma-managerMargreet Witteveen
ProgrammaEconomie
Initiatiefnemer / Opdrachtgevers
Programmakarakteristiek
ProgrammafaseUitvoering
Einddatum2020
Ruimtelijke procedure
RisicoprofielLaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
Volgende raads-/commissiebehandeling
Besluitvorming
Afwijking t.o.v. besluitvorming
Belangrijkste wijzigingen

De Economische agenda liep van 2017 t/m 2020 en is dus nu afgelopen. In de bijlage een overzicht van activiteiten en resultaten van drie jaar Economische agenda. Er wordt nu, als input voor de omgevingsvisie, gewerkt aan de bouwsteen economie & bedrijvigheid. Deze bouwsteen geeft de ruimtelijk economische visie, als opvolger van de Economische agenda, weer.

Programma inhoud

De Economische agenda is de kapstok voor alle activiteiten die bijdragen aan de economie. De gemeente zet zich samen met lokale ondernemers in voor de lokale economie door het economisch profiel van Leidschendam-Voorburg te versterken, te werken aan voldoende passende ruimte om te ondernemen en het vestigingsklimaat in brede zin te versterken. Dit alles aan de hand van een concreet actieprogramma gericht op vier pijlers. De looptijd van de Economische agenda is 2017-2020.

Bijlagen:
Economische agenda 2017-2020
Uitvoeringsprogramma 2019-2020

Voortgangsmonitor
Resultaten

Doelstelling en gewenst resultaat

Doelen:

  • Verbeteren ondernemersklimaat
  • Versterken economie als pijler voor het duurzaam borgen van vitaliteit en leefbaarheid
  • Bijdragen aan het economisch (internationaal) vestigingsklimaat
  • Bijdragen aan de profilering van de gemeente

Prioriteiten:

  • Ruimte voor bedrijvigheid
  • Dienstverlening aan ondernemers
  • Stimuleren van een levendige leefomgeving
  • Uitdragen van de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg

Stand van zaken

De Economische agenda liep van 2017 t/m 2020 en is nu afgerond. In de bijlage een overzicht van activiteiten en resultaten van drie jaar Economische agenda. Er wordt nu, als input voor de omgevingsvisie, gewerkt aan de bouwsteen economie & bedrijvigheid. Deze bouwsteen geeft de ruimtelijk economische visie, als opvolger van de Economische agenda, weer.

Financiën

De Economische agenda 2017-2020 is afgerond en derhalve vindt er geen financiële rapportage meer plaats.

Planning

De Economische agenda 2017-2020 is afgerond. Met een overzicht van activiteiten en resultaten van drie jaar Economische agenda, was dit de laatste update via het projectenboek. De volgende keer zal er niet meer over de Economische agenda gecommuniceerd worden via het projectenboek.

Communicatie

Risicomanagement

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 11:02:04 met de export van 07/21/2021 12:19:16