Ruimtelijke initiatieven

Herontwikkeling kantoorlocatie Van Ruysdaellaan / Bachlaan

Initiatief overzicht

Herontwikkeling van een kantoorlocatie aan de Ruysdaellaan hoek Bachlaan, naar een gemengde woon-werkfunctie met circa 150 huurappartementen, deels verdiept parkeren en circa 2.000 m2 BVO werkfuncties.

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Volgens verwachting

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Rouwendal
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen vd Ven
InitiatiefnemerWaterland Real Estate en Van Wijnen
AccounthouderPaula van der Ark
Initiatiefkarakteristiek
Planfasedefinitiefase
Ruimtelijke procedurebestemmingsplan / omgevingsplan
Einddatum2025
Risicoprofiellaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
2e helft 2022
Intentieovereenkomst
november 2018
Anterieure overeenkomst
1e helft 2022
Belangrijkste wijzigingen

Het project is begin 2021 stilgelegd in het kader van de prioriteitendiscussie. Medio januari 2022 is dit weer opgepakt.

Gemeentelijke rol

Faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat

De herontwikkeling van deze kantoorlocatie naar een gecombineerde woon/werklocatie met een aantrekkelijk en toegankelijk woningaanbod, minimaal 30% sociale huur, een commercieel programma in de plint, een en ander passend in de omgeving.

Stand van zaken

Na een periode waarbij dit project heeft stilgelegen is de draad in januari 2022 weer opgepakt. Eerste acties zijn de aanpassing van de plannen aan de aanwijzingen in het door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijk kader en het opstellen en vaststellen van een anterieure overeenkomst.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

aanpassing plan ontwikkelaar op Ruimtelijk kader

1e kwartaal 2022

opstellen en sluiten anterieure overeenkomst

1e / 2e kwartaal 2022

college

uitwerking naar bouwplan door ontwikkelaar

1e helft 2022

start planologische procedure

2022

ja

wens van ontwikkelaar om voor 1 juli 2022 aanvraag in te dienen

start bouw

2023 / 2024

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

omgevingsbijeenkomst 1e helft 2022

omwonenden belangstellenden

Risicomanagement

Er wordt nog een risicoanalyse opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 02/24/2022 15:42:33 met de export van 02/24/2022 13:10:49