Ruimtelijke initiatieven

Herontwikkeling kantoorlocatie Van Ruysdaellaan / Bachlaan

Initiatief overzicht

Herontwikkeling van een kantoorlocatie aan de Ruysdaellaan hoek Bachlaan, naar een gemengde woon-werkfunctie met circa 150 huurappartementen, deels verdiept parkeren en circa 2.000 m2 BVO werkfuncties.

Initiatief status
Risico profiel

Laag

Bestuur & ext. partijen

Volgens verwachting

Planning

Aandachtspunt

Initiatief structuur
PortefeuillehouderWethouder Bremer
ProgrammaBouwen en Wonen (VHROSV)
Interne opdrachtgeverJeroen vd Ven
InitiatiefnemerWaterland Real Estate en Van Wijnen
AccounthouderPaula van der Ark
Initiatiefkarakteristiek
Planfasedefinitiefase
Ruimtelijke procedurebestemmingsplan / omgevingsplan
Einddatum2025
Risicoprofiellaag
Besluitvorming
Laatste raads-/commissiebehandeling
9 maart 2021
Volgende raads-/commissiebehandeling
2e helft 2022
Intentieovereenkomst
november 2018
Anterieure overeenkomst
2e helft 2022
Belangrijkste wijzigingen

Medio januari 2022 is het haalbaarheidsonderzoek weer opgepakt. Naar verwachting kan in het 4e kwartaal de terugkoppeling naar de omgeving plaatsvinden, waarna ook de Anterieure Overeenkomst gesloten kan worden.

Gemeentelijke rol

Faciliterend grondbeleid

Doelstelling en gewenst resultaat

De herontwikkeling van deze kantoorlocatie naar een gecombineerde woon/werklocatie met een aantrekkelijk en toegankelijk woningaanbod, minimaal 30% sociale huur, een commercieel programma in de plint, een en ander passend in de omgeving.

Stand van zaken

Medio januari 2022 is het haalbaarheidsonderzoek weer opgepakt, waarbij vooral de aandacht heeft gelegen op de inpassing in lijn met het vastgestelde Ruimtelijk Kader, zowel de ruimtelijk (bebouwing, groen en water en verkeer) als wel het woningbouw- en commerciele programma. Parallel hieraan is gewerkt aan de Anterieure Overeenkomst. Naar verwachting kan in het 4e kwartaal de terugkoppeling naar de omgeving plaatsvinden, waarna ook de Anterieure Overeenkomst gesloten kan worden.

Planning

Mijlpalen

Gepland

Status

Besluitvorming

Raadsbesluit

Toelichting

aanpassing plan ontwikkelaar op Ruimtelijk kader

1e kwartaal 2022

De aanpassing van het plan heeft langer geduurd dan verwacht

opstellen en sluiten anterieure overeenkomst

1e / 2e kwartaal 2022

college

Schuift door vanwege uitloop aanpassing plan

uitwerking naar bouwplan door ontwikkelaar

1e helft 2022

Schuift door vanwege uitloop aanpassing plan

start planologische procedure

2022

ja

een start dit jaar is wellicht nog mogelijk, maar onzeker

start bouw

2023 / 2024

Communicatie

Communicatie momenten

Omgeving

Raad

Toelichting

omgevingsbijeenkomst 4e kwartaal 2022

omwonenden, belangstellenden

terugkoppeling door van Wijnen en Waterland wat met de input vanuit de eerdere omgevingsparticipatie is gedaan en informatie over het plan en vervolg

Risicomanagement

Er wordt nog een risicoanalyse opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 15:21:48 met de export van 11/10/2022 14:32:36